جمعه 21 مهر‌ماه سال 1385
هیپوبطلمیوس

دانشمندان کشف کردند که در مغز ایرانیا ناحیه ای بنام هیپوبطلمیوس وجود داره که این ناحیه بین زمان ماندگاری در خارج و رفتارش ارتباط برقرار میکنه. جدول زمانیشم اینطوریه:

۱-  ۳ ماه : مثل ... تو کف خارج می مونه٬ کنار میدانای معروف۱۸۰٬ درجه پا باز٬ رو چمنا ٬ عکس با عینک ریبن   

۲-  ۶ ماه: پوررو می شه به مملکت فحش می ده٬ ویسکی با نوشابه قاطی میکنه

۳-  ۱ سال: نصف فارسی حرف میزنه نصف انگلیسی٬ یادش میره با رکابی وایمیستاده تو صف بربری

۴- ۲ سال و ۲ و نیم ماه: فارسی نمیتونه حرف بزنه٬ شابدوالعزیمو یادش نمیاد. بابا صف قیمه قاطی؟

۵- ۴ سال و ۵ ساعت: فارسی نمیفهمه٬ شب با آب پرتغالش فال شکسپیر میگیره

۶-۱۰ سال تمام: یچیزایی یادش میاد٬ تروریستا رو لعنت میکنه

۷- بیشتر: بچش بهش میگه پاپی٬  خاطرات جنگ ویتنام واسه بچه بلغور می کنه

۸- داره میمیره: عیسی رو قبول داره ولی موسی رو قبول؟ ...... داره .

۹- مرد: وصیت میکنه تو امامزاده رحمان بقل ننه آقا و عمه نعیمه چالش کنن