X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
سه‌شنبه 18 دی‌ماه سال 1386
...

 

عشق از شرار راهی در هزل عاشقان شد

 

گاهی سر نگاهی بر فرق عاشقان شد

 

عاشق زجور یاران هرروز مویه داری

 

                          زاری کن که آتش برروی عاشقان شد

 

درد من و سلامم دوشینه شب به در شد

 

                           ساغر به کف روان و عشقم ز سر به در شد

 

این خط بر نخواندی جز ساحر سمایی

 

                            بی شک هر که خواندش بر فرق آسمان شد

 

بحر صدای آندوست بر پیمانه ای نگنجد

 

                            این شعر را بسوزان٬ هوشت ز سر بدر شد